test

Over InsoGoat

InsoGoat is een onafhankelijk en praktijkgericht bedrijf, wat zich richt op onderzoek, consultancy en training binnen de melkgeitenhouderij in zowel binnen- als buitenland. De kracht van InsoGoat is dat advies, onderzoeksvraagstukken en kennisontwikkeling voortgroeien uit praktijksituaties.

Onderzoek

InsoGoat heeft een unieke onderzoeksfaciliteit in Nederland voor onderzoek met melkgeiten en lammeren. De faciliteit biedt vele mogelijkheden, zoals op het gebied van voedingsonderzoek in relatie tot productie prestaties en gezondheid, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van vruchtbaarheid. De wensen van de klant bepalen de invulling van het onderzoek. Samen wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn en op welke locatie het onderzoek het beste past. Daarnaast wordt ook op eigen initiatief onderzoek gedaan naar actuele vraagstukken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit een praktisch, maar gedegen oogpunt, waarbij betrouwbaarheid en compleetheid hoog in het vaandel staan. Naast het opzetten en uitvoeren van de proef en het verzamelen van de data kan er ook meegedacht worden in de vraagstelling, het uitvoeren van de analyses en het uitwerken van het rapport.

Consultancy

Onafhankelijk bedrijfsadvies wordt gegeven in binnen- en buitenland, waarbij InsoGoat onder andere actief is in Denemarken, Duitsland en Canada. Voor iedere geitenhouder wordt een bedrijfseigen plan opgezet, het is altijd maatwerk. Het advies kan dus gaan over één heel specifiek onderwerp, zoals dieradministratie, maar ook over een veel breder onderwerp zoals dagelijks management of lammeren opfok.

InsoGoat heeft een aantal specialisaties, waaronder;
Individueel voeren. Gaat u omschakelen? Omschakelen van groepsvoedering naar individueel voeren, is voor zowel geitenhouder als geit een behoorlijke verandering. InsoGoat kan deze verandering begeleiden, zodat dit zo soepel mogelijk verloopt. Voert u al individueel? Maar zou u hier nog meer over te weten willen komen, om alles eruit te halen, ook daar kan in ondersteund worden.
Startende bedrijven. In de ontwikkelingsfase van een startende geitenhouderij is er vaak veel behoefte aan kennis en ervaring. Deze ontwikkeling kan ondersteund worden van stalindeling tot financiële berekening. Daarnaast kan ook geholpen worden met het opdoen van praktijkervaring en het opbouwen van praktische kennis.
KI ondersteuning. Synchroniseren en insemineren van geiten is een nauwkeurig werkje en drachtresultaten zijn zeer variërend per bedrijf. Er wordt begeleiding geboden in verbeteren van de drachtresultaten, door o.a. het selecteren van de juiste geiten en het ondersteunen van het uitvoeren van alle synchronisatie handelingen.

Training

Voor geïnteresseerde, zowel geitenhouder als periferie, geven wij inspirerende presentaties en trainingen, waarbij praktische toepasbaarheid en kennis overdracht centraal staan. Onderwerpen en verdere invulling van de presentatie of training wordt in overeenstemming bepaald. Onderwerpen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn; lammeren opfok, individueel voeren, diergezondheid of personeel en protocollen.

Ook voor groepen kan een interessant programma worden opgesteld, waarbij verschillende geitenbedrijven bezocht kunnen worden, gecombineerd met bijvoorbeeld een presentatie. Het programma kan variëren van één dagdeel tot een aantal dagen en zal geheel in overleg worden vastgesteld.